Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanego bardziej jako RODO, przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje:

 

1. PPO Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Strzelcach Opolskich ul. Dworcowa 25, 47-100 Strzelce Opolskie, NIP 756-000-33-97, REGON  000319428, informuje, że jest administratorem Pani/Pana/Klienta danych osobowych.

2. Pani/Pana/Klienta dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PPO PP:

a) obsługę i realizację zamówień/umów oraz innych transakcji wynikających z prowadzonej działalności, a także w celach rachunkowych i podatkowych oraz marketingowych

b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

3. Podstawą prawną przetwarzania przez PPO PP Pani/Pana/Klienta danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest:

a) wykonanie transakcji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan/Klient jest stroną;

b) prawnie usprawiedliwiony interes PPO PP (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO)

4.  Odbiorcami Pani/Pana/Klienta danych osobowych mogą być obsługujące administratora firmy transportowe, hostingodawca i zewnętrzna obsługa informatyczna.

5. Pani/Pana/Klienta dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu – nie dłużej niż 10 lat

6. Przysługuje Pani/Panu/Klientowi  prawo do żądania od PPO PP dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

7. W sprawie przetwarzania danych w PPO PP jesteśmy dostępni pod adresem email: rodo@ppo.pl

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie lub kontynuowanie już zawartej umowy.